Vergoeding door uw verzekering:

Fysiotherapie wordt door de meeste verzekeraars vergoed via de basis- of aanvullende verzekering. Of de kosten gedeeltelijk of helemaal worden vergoed, hangt af van het aanvullende pakket dat u gekozen heeft. In het laatste geval zullen we direct declareren bij uw verzekeraar – u krijgt dan geen rekening van ons.

Heeft u fysiotherapie niet of beperkt bijverzekerd, dan brengen wij de kosten die buiten de dekking van uw verzekering vallen, bij u in rekening. U dient dit zelf na te kijken in uw polis!

Wilt u een Afspraak verzetten?

Dat kan gebeuren. Wilt u ons wel tijdig laten weten dat u niet kunt komen? Doet u dit minstens 24 uur van tevoren, dan brengen wij geen kosten in rekening. Als u later belt wél. U kunt deze kosten dan niet declareren bij uw verzekeraar.

 

Prestatie

Prijs

Zitting fysiotherapie

 €          35,00

Screening

 €          17,00

Screening en intake na screening

 €          54,35

Intake en onderzoek na verwijzing

 €          54,35

Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek

 €          68,20

Toeslag voor behandeling aan huis

 €          18,40

Abonnement individuele therapie in het water

 €          40,00

Conditiegroep in het water

 €          34,00

Reuma, fybromyalgie en artrose groep

 €          30,50

Pilates les

 €          32,00

Oncologiegroep in het water via Anna’s huis per les

 €           5,00

Verslaglegging fysiotherapie aan derden

 €          58,65

 Borg zwempas

 €          10,00

   

Niet nagekomen afspraak fysiotherapie

 €          28,25

Tapemateriaal

 €          13,05